• Kalendár

  Júl  2020
  Pon Uto Str štv Pia Sob Ned
     
    1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31  

Ako funguje naša myseľ?

Princípom práce našej mysle sú pocity, myšlienky a predstavy. Tvoria uzavretý kruh. Ak vytrénujeme svoju všímavosť, dokážeme si to všimnúť. Pracujú v uzavretom systéme, podmieňujú jeden druhého v kruhovom pravidle. V praxi to vyzerá tak, že pocity sa dokážu meniť na myšlienky, myšlienky sa dokážu meniť na predstavy a predstavy sa dokážu meniť na pocity. Toto je jeden uzavretý kruh, ktorý funguje dvomi smermi, to znamená vľavo aj vpravo. To znamená že pocity sú schopné meniť sa aj na predstavy, tie na myšlienky a tie opäť na pocity. Môžu nastať DVE

VARIANTY:

1. pocity » predstavy » myšlienky » pocity
2. pocity » myšlienky » predstavy » pocity

Tieto vzťahy sa prejavujú ak naša myseľ funguje podľa zákonitostí sveta protikladov, teda vtedy ak sme presvedčení že dualita je jediným funkčným systémom vesmíru. Práve preto sú možné iba dve varianty fungovania ľudskej mysle v tomto systéme.

Ak sme presvedčení o tom, že síce existuje svet protikladov, ale ako súčasť sveta trojjednoty, v tom prípade naša myseľ mení fungovanie. Nastáva nasledovný spôsob nášho vnímania, pri ktorom vzniká JEDNA VARIANTA: pocity + predstavy + myšlienky = VIEM 

Nie je tu postupnosť, všetky tri vnímame naraz v jednom momente, v jednom priestore a čase a to je to, čomu vravíme „viem“. Jednu a tú istú informáciu vidíme ako predstavu, cítime ako pocit a napadne nás aj ako myšlienka. Toto zosúladenie vytvára pocit tichej jemnej radosti a uvedomenie si toho že: „viem že viem“.

Poznámka: V meditácii pri prechode z dualitného vnímania do vnímania trojjednotného, keď sa do určitej miery mení naše vnímanie, môžu niekedy vyskytnúť prechodné TRI VARIANTY fungovania našej mysle: 

1. pocit » predstava
2. pocit » myšlienka
3. Pocit /samotný/

Posted in: Meditačné otázky a odpovede

Článok z kategórie