Esencia života

Esencia života – rozpomeňme si 

Keď sme sa narodili boli sme čistou Esenciou života. Postupne výchovou sme boli formovaní, akí máme byť, ako sa správať a dokonca ako myslieť. Prispôsobili sme sa programom, musíš, nesmieš a naučili sa napĺňať očakávania, aby sme nestratili lásku rodičov. Vzdali sme sa svojej Esencie a zabudli. Nevedome sme ju nahradili množstvom programov, presvedčení a tým si vytvorili svoju osobnosť.  Dnes už ani nevnímame, ako nás oddeľuje od nás samotných a našej esenciálnej podstaty. Práve toto zabudnutie spôsobuje naše vnútorné utrpenie a neustále hľadanie niečoho, čo vnútorný pocit prázdnoty naplní. Je jedno, čím sa naplníme, pocit radosti je vždy len chvíľkový. Vnútorná diera sa znovu a znovu objaví a pocit prázdnoty či frustrácie nahrádzame novými túžbami a cieľmi, ktoré nám zaručene už prinesú naplnenie. Nič nenahradí naše spojenie s našou Esenciou, s nami.

Esencia je ako svetlo. Nemôžeme ho vidieť priamo, môžeme však vidieť jeho spektrum ako dúhu.   Učenie Diamond Logos nás znovu navracia k Esencii, tak aby sme mohli opäť naplno zažívať radosť, lásku, dôveru a chuť tvoriť svoj svet vedome vo všetkých kvalitách, ktoré nám život ponúka. Rozpomínať budeme na 5 dňových seminároch špecificky zameraných na rôzne kvality Esencie, aktívnou prácou sebauvedomovania a meditácii. Zúčastniť sa môžete jedného seminára alebo postupne celého spektra. Pre terapeutov prinášame cca po troch mesiacoch individuálnej práce 2 dňový nadstavbový seminár na prehĺbenie práce s esenciami v terapeutickej praxi. Na Slovensku sme začali v decembri 2012 Zlatou a Červenou esenciou  a odvtedy pravidelne pokračujeme.

 

Termíny najbližších seminárov:

20.-24.1.2016  Enneagram  – 9 tvárí duše – rozpoznaj svoje typické obranné vzorce a skutočné kvality

29.-31.1.2016  Ženský seminár s Martinkou  a  Mužský seminár s Prasadamom  – uzdravenie puberťáčky a puberťáka v nás  – malá časť programu bude spoločná

 17.-21.2.2016  Biela, strieborná a platinová esencia – dôvera, osobná vôla, stabilita, bytie tu a teraz

 18.-22.5.2016  Zelená esencia – nežná láska, rešpekt, súcit a uzdravenie

 11.-15.6.2016  Chandeliér a Briliantová esencia 

 20.-24.7.2016  Seminár pre páry

 17.-21.8. 2016 Čierna esencia – pravda, skutočná sila, intuícia a pokoj

 

Prezentácia a ubytovanie prvý deň od 8.30 na recepcii penziónu. Začiatok o 10 hod. Ukončenie posledný deň  o 17hod.

Cena vikendového seminara je  110 Eur /3000 Kč   (záloha je 30Euro /1000 Kč)
Cena 5 dnoveho kurzu je 235 Eur / 6400 Kč
Pri platbe zálohy 2000 Kč/75 Euro 3 týždne pred začiatkom zľava 10%. Zľavnená cena je 212 Eur alebo 5800 Kč.
Vaša prihláška je záväzná po zaplatení zálohy:
ČR: 2000 Kč na ucet 2000857169/2010 Fiobanka
IBAN: SK5183300000002000857169   BIC: FIOZSKBAXXX
alebo
SR: 75 Euro na ucet 3124243032/0200 VUB
IBAN: SK8302000000003124243032  BIC: SUBASKBX
Do spravy pre prijimateľa uveďte prosím vaše meno a názov akcie. Ako variabilný symbol uveďte vaše tel. číslo.

Lektori: Prasadam a Martina Janků   www.kvalitazivota.cz
Preklad z angličtiny zabezpečený.

Ubytovanie: 19Eur/noc v dvojlôžkovej izbe, cena plnej penzie 18 Eur (raňajky – 4,80 €, obed – 7,20 €, večera – 6,- €)  Zľavový cenník
Do prihlášky napíšte čo si objednávate, aké máte požiadavky na ubytovanie a stravu.

Prihláška

Bílá esence
přináší do našeho života důvěru, stabilitu, bytí v přítomnem okamžiku a otevírá přístup k naší jasnosti. Je známá jako esence vůle, spojena s pocitem vnitřní pevnosti, opory a smyslu hodnoty. Jsou to kvality, které nám jsou vlastní, ale ne vždy k nim máme přístup. Pokud si kladeš otázky týkající se těchto témat, a nenacházíš odpovědi, je důležité podívat se na to, s jakým tématem jsou spojeny. Důvěra má co do činění s naším otcem, protože on je první, který nám ukazuje svět. Možná on sám ho vnímal jako nebezpečný, možná nebyl s tebou, když jsi ho potřeboval, a mnoho dalších možná… Součástí semináře je i seznámení se Stříbrnou esencí, která nám dává kvalitu osobnostní vůle, což je touha a vůle žít svůj vlastní život podle sebe a kvalitu uvolnění (relaxace).

Zelená esence
je esencí srdce, která má kvalitu soucitu, něžné milující lásky a hlubokého respektu k sobě i k existenci. Je esencí podporující uzdravování emočních zranění, se kterou přichází opravdové pochopení smyslu naší existence. Pokud se nám podaří prožít a navázat spojení s touto kvalitou našeho bytí a procítit ji, máme se kam vracet v době našich životních těžkostí, nacházet zde útočiště, podporu, lásku a pochopení pro nás samotné i ostatní.

Černá esence
je známá jako esence míru a láske k pravdě. Je to velmi hluboká dimenze vhledu a uvědomění si svého vnitřního mistrovství. Vynořuje v nás kvalitu pravé síly, klidu a nekonečného prostoru. Umožňuje transformovat naše hluboké strachy. Všichni je známe. Někdo se více bojí o přežití, že nebude mít dostatek peněz, nebude mít kde bydlet a nebude mít co jíst. Držíme se práce, která nás nebaví a kde nejsme šťastni, ze strachu, že jinou nenajdeme. …Někteří neustále žijeme v obavě, že nenajdeme toho pravého partnera pro život nebo, že ten stávající partner odejde, nebude nás dost milovat… Bojíme se o děti, bojíme se, že něco nezvládneme, máme strach z budoucnosti… A z tohoto velkého strachu manipulujeme. Manipulujeme sebe, děti, partnery a celé okolí… Společně se podívame na náš největší strach, který nás ovládá – strach ze života, sexuality, strach ze smrti i strach ze zneužití…Máme tendenci před ním utíkat, ale nemáme šanci zvítězit- je vždy mocnější.  Kvalitou černé esence je také humor. Dopřejme si tedy ten komfort, našemu strachu čelit s humorem, podívat se na témata, která nás trápí s odstupem a nadhledem. Během naší společné práce se nám otevírá možnost náš strach transformovat pomocí černé esence a opět se uvolnit, zažít nekonečný klid a prostor. Můžeme uvidět manipulaci svoji i druhých, osvobodit se od ní a pocítit svoji pravou velikost v celé naší síle a kráse.

Žlutá esence
Nám přináší kvality radosti, hravosti, tvořivosti a extáze. O žlutou esenci jsme přišli proto, že jsme byli učeni žít a brát život příliš vážně. Plnit zodpovědně každodenní povinnosti života. A my jsme tak činili – s tíhou zodpovědnosti, s hrozbou, že zase nebudeme dost dobří. Se žlutou esencí se náš život stává opět lehčím, jsme schopni prožívat věci s nadhledem, lehkostí, znovu prožívat radost z každodenních maličkostí. Učí nás vracet se ke spontánnosti, hravosti a zvědavosti, které tak dobře známe z našeho dětství. Učí nás prožívat život s extází z pocitu vnitřní radosti.
Prasadam o esenci: Známá jako esence radosti. Tato jemná dimenze našeho bytí je jako vnitřní zářící sluníčko a je o naší vrozené schopnosti žít v radosti a zvědavosti. Je to místo, kde odpadnou naše staré negativní sebeobrazy a vážnost a kde znovu získáme svou bezstarostnou nevinnost.

Zlatá a červená esence
Tato esence je spjata s tématy matky, díky naší nevědomé touze zažívat blažený stav nám dobře známý z období našeho vývoje v bříšku maminky (z prenatálního období). Tehdy byly naše potřeby naplňovány bez jakéhokoliv úsilí a my jsme zažívali pocit dokonalé jednoty. Nevědomě se chceme do tohoto stavu dokonalé jednoty vrátit a to za vysokou cenu potlačení nás samotných, našich emocí, naší pravdy, našeho vlastního života.
Kvalita červené esence se prolíná do všech oblastí našeho života. Dává nám odvahu a vůli žít svůj vlastní život, sílu vyjadřovat sebe sama a svobodně také prožívat vlastní sexualitu.
Seminář červené esence nám přináší nové vědomí, umožní uvidět ta místa v nás, kde tzv.“negativně splýváme“, tzn. kde jsme identifikováni s matkou, jejími emocemi, jejím vnímáním světa, okolí, s jejím způsobem života. Ukáže nám, kde se dožadujeme lásky matky či rodičů, a směřujeme tento požadavek na své partnery, děti, atd. Toto uvědomění nám pomůže navrátit se k nám samotným, osvobodit se od negativního splývání s rodiči i generacemi a žít svůj život svobodně a naplno.
Prasadam o esenci: Známá jako esence síly, je spojena se schopností být samostatným jednotlivcem. Přináší sílu oddělit se od starých struktur, které už neslouží našemu vývoji a jedinečnosti. Jejími kvalitami jsou vášnivost, nadšení, vitalita, entuziasmus a síla jít do světa plného výzev.

Tmavomodrá esencia
Čím bdělejší se stáváme, tím pomalejší je naše uspěchanost a naše tlachající mysl se zklidňuje. Energie použitá na tlachání se obrací a rodí se z ní bdělost. Jak to ale udělat, když si neustále odporujeme. Činy jdou jedním směrem, myšlení druhým a pocity dalším. Jsme roztříštěni a tady vzniká naše největší utrpení. Potřebujeme začít pozorovat. Pouhým uvědomováním si těla, se začne dít něco zázračného, tělo se uvolní a vyladí. Pozorováním myšlenek nejdříve uvidíme šílenou mysl, ale když to nevzdáme a budeme v tom pokračovat, začne se to měnit. Myšlenky přestanou být chaotické a zavládne hluboký mír. Jakmile si uvědomujeme tělo a mysl, tak i naše emoce se spojí v jeden celek. Potom přichází odměna, a to je nejvyšší vědomí, probuzení, pak zažíváme blaženost. Tělo zná rozkoš, mysl zná štěstí a srdce zná radost. Dostáváme se do svého středu, plného vědomí. Odpadá kontrola, připoutanost k bolesti a utrpení, ztrácíme nutkání stále něco řešit a na vše reagovat. Rozplynou se touhy po moci, manipulaci, po naplňování falešných představ ega. Bdělost nás spojuje se středem a náš vnitřní oheň může vzplanout.

Perla
Perla souvisí s vývojem naší osobnosti. Díky ní naše ego nachází harmonické propojení s esencemi i bodem světla. Lépe rozpoznáme, kdy nás ovládá naše falešné ego, a kdy zažíváme opravdovost našeho bytí. Už nemusíme zůstávat v konfliktech, dramatech a negativním splývání. Vnitřní potřeby se naplňují, s perlou dostáváme skutečné kvality pro každodenní život. V tomto semináři přineseme světlo a vědomí do našich stínů. Odsud jsme tak manipulovaní, náš ďáblík v nás je tak geniální, že většinou to nejsme schopni uvidět. Tyto temné stránky si potřebujeme uvědomit, transformovat falešnou perlu na pravou a zažívat přirozeně vnitřní i vnější bohatství v souladu s naším bodem světla

Superego – cesta ke svobodě
Všichni chceme být svobodní a šťastní. Časem zjistíme, že to co nám brání, není ve vnějším světě, ale překážkou jsou naše vlastní přesvědčení a předsudky, které neustále podporují vnitřní hlasy, které v psychologii nazýváme superegem. Náš vnitřní kritik nás neustále posuzuje, obviňuje a trestá. Veškerý pocit studu, viny a nízkého sebevědomí přichází právě od něho. Společně se zaměříme na rozpoznání vnitřního kritika, jak s ním komunikovat, osvobodit se z jeho vlivu a žít svobodněji a radostněji.

Enneagram
Enneagram je prastarý systém posvätných tradícií sebepoznania. Popisuje deväť rôznych osobnostných typov, ich rozdielne myšlienkové vzorce, emočné schémy a obranné mechanizmy prežitia. Každý typ má svoju temnú i svetlú stránku. Ta temná je nevedomé chovanie, identifikácia s egom, závislosť na podmienenom vnímaní, kde všetko – od spôsobu myslenia, životných dilem, presvedčení i postojov vo vzťahoch, vrátane intímnych vzťahov – riadia typické vzorce správania. Ta svetlá je vedomie toho, kto som, poznanie svojho „pravého Ja“, svojej podstaty, esenciálnej povahy duše.
Počas nášho vývoja sme sa natoľko identifikovali so špecifikami svojho vlastného typu, že sme na svoju skutočnú prirodzenosť zabudli. Stali sme sa svojim „falošným Ja“ s obmedzeným vnímaním a reakčným správaním, ktoré nám na jednu stranu zaisťuje prežitie, na druhú stranu nás oddeľuje od skutočnej radosti a spontaneity. Túžime po naplnení, slobode, láske, ale stále nám niečo bráni. Niekedy dokonca vidíme to, ako samých sebe zväzujeme svojím správaním alebo si uvedomujeme ako nás ovládajú opakujúce sa emočné vzorce, ale nevieme to zmeniť.
Si šéf v práci i doma, ktorý musí mať všetko pod kontrolou? Si presvedčený, že existuje na všetko len jeden správny spôsob? Či si skôr plný pochybností a váhaš niečo urobiť, aby si sa nestal obeťou útoku? Si herec, ktorý dokáže všetkým, že je hodný lásky? Si pôžitkár, ktorý miluje dobrodružstvo? Alebo svoje priania nahrádzaš prianiami druhých? Si nerozhodný a potreby druhých poznáš lepšie ako tie svoje? Žiješ tu a teraz alebo ťa skôr priťahuje nedosiahnuteľný ideál? Aké sú tvoje typické vzorce? Aké sú opakujúce vzorce tvojich blízkych či spolupracovníkov?
Seminár poskytuje možnosť hravým spôsobom cez zážitok rozpoznať typické vzorce chovania jednotlivých typov, ich obranné mechanizmy i jedinečné kvality. Uvedomiť si ich a učiť sa posilňovať svoje prirodzené kvality, dary i talenty.

Viac informácii: mariatu@qualia-via.sk

Prihláška