ZeM – KRAnioSAkrálna pulzácia 
„…je to vlna svetla vo vlne tekutiny…“ Sutherland
Cesta životom mi priniesla veľa zmien. Veľa súvislostí. Veľa poznania. Veľa pochopenia. Skúsenosti života ma naučili nachádzať a vytvárať spojenia aj tam, kde na prvý pohľad nie sú. Naučili ma nielen premýšľať, ale aj viac cítiť, vidieť a pozorovať. Niekedy len tak byť a vnímať. Takto vznikla aj ZeM – KRASA – kraniosakrálna pulzácia (centrum celoživotného poznávania a voľné združenie nielen kraniosakrálnych terapeutov).
Už v tridsiatych rokoch 20. storočia americký osteopat Shuterland zistil, že popri kardiovaskulárnom a respiračnom rytme v našom tele pulzuje ešte tretí rytmus. Považoval ho za taký dôležitý, že ho nazval primary respiratory mechanism, dnes nazývaný dych životaPoložil základy kraniálnej osteopatie a poznávania kraniosakrálneho systému. Tieto objavy vedecky podoprel v posledných desaťročiach Dr. John Upledger. Potvrdil, že kraniosakrálny systém existuje u všetkých živých bytostí, ktoré majú mozog a miechu a prejavuje sa svojím rytmom. 
Dnes už vieme, že ľudské telo má svoju pulzáciu mozgovomiechovej tekutiny (liquoru). Je nosičom životnej energie. „Je to vlna svetla vo vlne tekutiny“, ako to nazval Sutherland. Jej rytmus je v priemere zhodný s prílivom a odlivom. Rovnako ako Zem aj my sme vesmír v malom. Naše telo je súčasť tejto planéty. Ovplyvňuje ho celý planetárny systém, pulzovanie a zmeny v celom univerze. Spoznávaním seba spoznávame celý vesmír. Pochopenie seba ako súčasti príbehu ľudstva napĺňa človeka vitalitou, radosťou, krásou a láskou.
Na ceste sebapoznania ponúkame rôzne semináre, kurzy, cvičenia či individuálne terapie. Všetky vedú k sebaprijatiu a sebaliečeniu. Ich náplňou je poznanie, rozvoj a tvorba jemnohmotného energetického systému, ktorý oživuje našu trojjedinosť – telo, dušu i ducha. Jemný dotyk telesný, psychický či mentálny harmonizuje pulzovanie životnej energie. Pravidelné cvičenia vytvárajú hmotné zdravie – mladosť, duševnú rovnováhu – lásku a duchovnú slobodu – múdrosť. Príďte sa započúvať do našich rúk, slov a do seba.
Pohodové dni vám praje nielen Zelenáková Majka.