Certifikovaný vycvik – intenzívne týždňové kurzy

Kraniosakrálna terapia je jemná neinvazívna manuálna terapia, ktorá pracuje s pulzáciou mozgovomiechovej tekutiny. Táto tekutina vyživuje, detoxikuje a chráni celý nervový systém. Rytmus pulzácie je možné nahmatať na celom tele, rovnako ako tep srdca a dych. Počas kraniosakrálnej terapie sa harmonizuje pulzácia mozgovomiechovej tekutiny. Súčasne sa aktivizujú samoozdravné mechanizmy v ľudskom tele a vytvára sa prostredie na uvoľnenie zápisov a tráum z bunečnej pamäte.

Registrácia je platná po uhradení zálohy:

  • SR: 100 Euro na účet 3124243032/0200 VÚB uviesť názov akcie a meno.
  • Zo zahraničnia IBAN: SK83 0200 0000 0031 2424 3032.
  • ČR: osobne v Zlatom klíčku, Jaselská 8 alebo poštovou poukažkou.

Ubytovanie a strava sa platí na mieste so zľavou 40% – cca 27 Eur/ deň a noc.
Kedy: 24.3.2013 – 29.3.2013
Kde: Penzión Harmónia, Modra-Harmónia (35 km od Bratislavy), prekrásne magické miesto v Malých Karpatoch – Zobraziť mapu
Cena: jedna úroveň 360 Eur / 9000 Kč (Opakujúci zľava 30%)
Kontakty:

Prečítajte si viac informácií.