AnandaDance & Bagno di Gong Workshop
S hosťujúcim Gong Masterom Lucom Loretim z Talianska

Zážitok hlbokého vnútorného blaha je uvoľňujúci, liečivý a nabíja energiou. Napĺňa naše najhlbšie bytostné potreby. Keď máme odvahu spočinúť z času na čas v stave blaženosti, znižujeme tak riziko škôd, ktoré bežne páchame na sebe i na svojom okolí. Príďte zažiť, aké to je. Cez oslobodené telo, hlas a v kúpeľoch vo zvukoch gongov.

Vo vedomom pohybe a extatickom tanci prelomíme nadbytočné obranné a kontrolné mechanizmy tela. Prácou s hlasom oslobodíme hlas a emocionálne vyjadrenie. V TranceDance rituáli vstúpime do šírej krajiny vedomia tela/mysle.
To všetko bude prípravou na kúpele vo zvukoch gongov, ktoré prelomia aj posledné bariéry nepokojnej mysle. Zvuky gongov, tibetských mís a ľudského hlasu vás prevedú za všetky hranice, prelomia strachy a iné bariéry ega a doširoka otvoria brány vnímania a transformujú vaše vnímanie.
Je to spôsob liečenia, transformácie a spirituálneho rastu. Až do blaženosti (ananda). A blaženosť znamená znižovanie rizika škôd, ktoré páchame na sebe i na svojom okolí.
Buďte blažení!:)
Facilitujú:
Nina Jassingerová: journeywoman na Ceste gongu (Don Conreaux, Tom Czartoryski), TranceDance facilitátorka (Wilbert Alix), autorka a facilitátorka AnandaDance, terapeutka (shiatsu, GongShiatsu, psychofyzický koučing)
Luca Loreti/Taliansko: Gong Master (učiteľ: Don Conreaux), thajský masér, NLP tréner, reiki majster. Facilituje s otvoreným srdcom a používa hlas, gongy a iné zvukové nástroje ako prostriedky, ktoré vás dopravia tam, kam to len dovolíte.
Miesto: Penzión Harmónia, Modra-Harmónia (35 km od Bratislavy), prekrásne magické miesto v Malých Karpatoch – Zobraziť mapu
Cena: 265 Eur (ubytovanie, strava, program)
Prihlasujte sa čím skôr. Základnú rezerváciu v penzióne musíme urobiť do konca januára, takže kto môžete, nahláste sa už dovtedy na ananda(at)ananda.sk
Prihláškou je zaplatenie zálohy 100 Eur (VS: 14313)
z ČR na 2200058038/2010 FIO (bez medzinárodných poplatkov)
zo Slovenska na 26033003/7500
Podmienky storno: Pri odhlásení sa do týždňa pred workshopom vraciame polovicu zálohy. Pri odhlásení sa neskôr ako týždeň pred workshopom, zálohu nevraciame a ani sa nestáva zálohou na inú akciu. Ak nájdete náhradníka za seba, vraciame celú zálohu.

Information in English

Ananda & Bagno di Gong event
Guest Gong Master: Luca Loreti from Italy
A deeply relaxing healing journey through your body, voice, sound of music and gongs and beyond.
In conscious movement and ecstatic dance we’ll melt the resistences of the body, in the voice work we will liberate our voice and emotional expression, in TranceDance ritual with the blindfold we will enter the vast landscape of the body/mind consciousness.
All of this in preparation for the mind blowing Gong baths, which can take you out of any boundaries, break through your fears and other barriers and open quite wide the doors of perception and transform your perception.
It is a way of healing, transforming and spiritual growth. Into bliss (ananda). And bliss means harm reduction of action towards the world around and within.

May you become blissful!

Journey facilitators:
Nina Jassingerova/Slovakia, TranceDance facilitator (trained by Wilbert Alix), Journeywoman on the Way of the Gong (teachers Don Conreaux, Tom Czartoryski), therapist (shiatsu, GongShiatsu, talking and body therapy within Bach Flower therapy and homeopathy), AnandaDance creator
Luca Loreti/Italy, Gong Master (initiated by Don Conreaux), thai massage therapist, NLP trainer, reiki master, facilitating with completely open heart and using his voice, gong and other sound instruments as vehicles, which can take you wherever you allow it
 
Prom Dresses  Printed prom dress online, white prom dress online 2020 necessary to participate in the prom, high waist sleeveless skirt self-cultivation, temperament, mid-length cardigan irregular hem show elegant personality, double inside and outside stacking temperament, cardigan jacket also has a horizontal contraction vertical extension Slim effect, the most beautiful thing about the ball is you