Čo je to odblok?

Cieľom odbloku je odstránenie emocionálneho stresu a zlepšenie konania v akejkoľvek oblasti života. Je to proces zharmonizovania tela, mysle a duše a zároveň úžasný proces sebapoznávania, získavania sebadôvery a sebaúcty.

Kedy pomáha?

  • problémy s hyperaktivitou, zajakávaním, málovravnosťou
  • zlé vzťahy doma, na pracovisku, v škole, škôlke a inde
  • nízka sebadôvera a sebahodnotenie, strach povedať NIE
  • problémy v učení – zlepšenie čítania, písania, sústredenia sa
  • strach z nových ľudí, zo zmeny, z vody, výšky, zo školy, škôlky, zo zlyhania
  • zmiernenie a odstránenie rôznych zdravotných problémov, bolestí, alergií, depresie fóbie, závislosti na niekom alebo niečom

Odblokovanie stresu systémom One Brain (jednotný mozog)

Je to jemný a nenásilný spôsob, ako identifikovať a uvoľniť stres. Tým môžeme zmierniť alebo odstrániť jeho následky, ktoré zvyčajne poznáme ako pochybnosti, strach alebo pocit viny, žiaľu, vlastnej neschopnosti, ale aj rôzne bolesti a zdravotné ťažkosti. Najdôležitejšie je pochopiť príčinu, zbaviť sa negatívneho emocionálneho zážitku a pocitu, a potom nájsť riešenie, ktoré by bolo v danej situácii najlepšie pre všetkých zainteresovaných. Tým je daná ochota k pozitívnej zmene a dostatočná motivácia neopakovať tú istú chybu.
Názov metódy One brain je odvodený od ideálneho fungovania mozgu, kedy pravá aj ľavá hemisféra dokonale spolupracujú.
Pravá mozgová hemisféra pracuje s obrazmi, farbami, symbolmi, predstavuje ženskú energiu nášho ja. Je schopná neobmedzeného vnímania.Zároveň je nositeľkou našej originality, umeleckých schopností a našej tvorivosti.
Ľavá mozgová hemisféra uvažuje logicky, analyzuje, kontroluje, manifestuje, ovláda a je nositeľkou mužskej časti nášho ja. V našej ľavej mozgovej hemisfére existuje oblasť zodpovedná za „prežitie“- Spoločná integračná plocha – SIP. V stresových situáciách môže odpojiť 75 i viac percent mozgu. Neurologická reakcia na negatívnu informáciu nadobudne formu neurologického bloku.

Tvorcovia metódy

Spolutvorcami One Brain sú Gordon Stokes a Daniel Whiteside. Gordon Stokes prispel svojimi poznatkami v oblasti kineziológie a Daniel Whiteside z oblasti genetiky správania. Pôvodným zámerom bolo pomôcť deťom a dospelým pri problémoch s učením. Prišli na to, že dyslektické problémy sú spôsobené prítomnosťou emocionálneho stresu. Dosiahli pozoruhodné a veľmi efektívne výsledky pri práci s dyslektikmi. Neskôr sa ukázalo, že tieto poznatky je možné využiť pri riešení všetkých problémov, ktorých príčinou je emocionálny stres. Vedci uvádzajú, že až 90% našich zdravotných problémov je psychosomatického pôvodu. One Brain rieši emocionálny stres, ktorý je zodpovedný za naše psychické aj zdravotné problémy. Nedokáže nahradiť prácu lekára, ale pri liečení pomôže vyriešiť tú časť, na ktorej sa podieľa stres. Metóda One Brain sa používa v 23 krajinách sveta, v niektorých štátoch je súčasťou školského systému.

Aký je postup pri metóde One Brain

dokáže zistiť, aké emócie spôsobili zablokovanie energetického toku. Keď sme v strese, alebo nás ovláda nepríjemný pocit, resp. myšlienka, svaly oslabnú. Samotné zlepšenie je spôsobené obnovením energetickej rovnováhy, ktorá bola narušená. Náprava sa dosahuje jednoduchými korekciami.
Človek, respektíve bunková pamäť ľudského tela, eviduje všetky informácie o každej energetickej blokáde. Cieľom metódy One Brain je pochopiť spojitosť medzi spúšťačom stresu a správaním v prítomnosti a pomocou vhodnej korekcie blokád odstrániť. Tak, aby klient nadobudol schopnosť využívať celý svoj mozgový potenciál, aj v prípade ak sa dostane do podobnej stresovej situácie.
Obnovenie rovnováhy v prítomnosti nemôže byť trvalé, pokiaľ nie je zároveň neutralizovaný emocionálny náboj z obdobia, kedy vznikol. Prítomnosť nám ukazuje iba následky, ich príčina zostáva vo väčšine prípadov ukrytá. Spätným prenesením do určitého veku zistíme, kedy sme sa sami zablokovali nejakou udalosťou či informáciou. Často už to ani samy nevieme, napriek tomu má na nás udalosť z minulosti vplyv ešte aj dnes. Gordon Stokes vyvinul barometer správania, pomocou ktorého presne definujeme pocity zodpovedné za stres na úrovni vedomia, podvedomia a tela.
Ak mám problém, mám aj riešenie, ktoré pre mňa bude fungovať, len ho v tejto chvíli nevidím. Ide o aktívne zapojenie klienta na riešení, nie o poradenstvo zo strany konzultanta. Celý proces sedenia je vlastne jemnou cestou ako uvoľniť negatívny emocionálny stres a zvýšiť pozitívnu motiváciu na dosiahnutie svojho cieľa. Pri práci okrem svalového testu a práce s emóciami využívame aj cvičenia a techniky na navodenie rovnováhy energetického prúdenia v tele (práca s meridiánmi, svetlom, farbami, esenciami, cvičenia zrovnovážňovania aktivity mozgových hemisfér).
Vzniknuté bloky spôsobujú to, že si vytvoríme určité modely správania a opakujeme stále rovnaké, staré, deštruktívne a neproduktívne reakcie. Zmocňuje sa nás pocit bezmocnosti, vytratí sa naša tvorivosť a nie sme schopní správne konať. Negatívny zážitok spôsobí zablokovanie energetického toku na mozgovej úrovni a následne aj v príslušnej časti tela. Výsledkom môžu byť duševné či fyzické ťažkosti, ako napr. alergie, bolesti hlavy a chrbta, obezita, rôzne druhy závislostí, fóbie a pod.
Metóda One Brain nepomôže odstrániť všetky naše problémy a možno nie je vhodná pre každého. Ale pomáha nám pochopiť určité modely správania, ktoré sme sa naučili používať a zmeniť spôsob myslenia a správania v stresových situáciách. Tiež nám nevylieči nádchu, žalúdočné vredy, ani inú chorobu, ale dokáže odstrániť psychickú príčinu, ktorá spôsobila, že sme si v tele túto chorobu vytvorili a tým napomôže k rýchlejšiemu uzdraveniu.

Kontakt: Ing. Miroslava Atanasová
Gercenova 2
851 01 Bratislava
0948 048 641
atanaska(at)centrum.sk