Almaas a Faisal, dva průkopníci psycho-spirituální práce, propojili Enneagram – prastarou súfijskou mapu uvědomění, s moderní psychologií a vytvořili učení nazývané Diamond Logos. Je to učení o esencích, což je naše pravá podstata, s kterou jsme se narodili.
Esence je často chápána jako přemostění mezi duchovnem a naší osobností.

Bohužel již v raném dětství jsme byli formování, jací máme být, jak se chovat, jak myslet, a tak vznikla naše osobnost. Máme spoustu přesvědčení, které jsme podvědomě převzali od svých rodičů a společnosti, a které nás oddělují od sebe sama, od naší esence. To způsobuje naše vnitřní utrpení, neustálé hledání něčeho, co by ten pocit prázdnoty mohlo zaplnit. Toužíme po někom, kdo nám přinese životní naplnění… Myslíme si, že až budeme vydělávat dostatek peněz, teprve po tom, můžeme být šťastni. Někdo má vidinu štěstí spojenou s postavením ve společnosti, s majetkem, který vlastní, každý máme svoji představu, co nám to naplnění může přinést… Na nějakou dobu, když toho dosáhneme, přijde pocit radosti, ale bohužel ta díra se znovu objeví a s tím přijde frustrace a my si dáváme nové cíle, s kterými to už určitě přijde. Někdo to už dávno vzdal a tlumí tuto nespokojenost alkoholem, drogami, sexem nebo televizí.
Učení Diamond Logos nás znovu navrací k esencím, tak abychom mohli opět naplno zažívat radost, lásku, důvěru a chuť tvořit svůj svět vědomě ve všech kvalitách, které nám život nabízí. Přichází nám s tím vnitřní vyživení, vědomí sebe sama, a bezdůvodný pocit štěstí. V přítomnosti esence je náš život bohatý, plný lásky, vnitřního klidu a bdělosti.

Spektrum esencí:

BÍLÁ  ESENCE

Je spjata s otcovskými tématy, jelikož kvality této esence bychom za optimálních podmínek našeho vývoje měli získávat a rozvíjet přes otce – stabilita, důvěra, bytí v přítomném okamžiku, centrace – to je být vycentrován ve svém středu, jasnost.
Prasadam o esenci: Je známá jako esence vůle, spojena s pocitem vnitřní pevnosti, opory a smyslu hodnoty. Jedná se o „uvolněnou jistotu“ (důvěru), pokud jsme v kontaktu s naším Bytím. Je uzemněná, nápaditá a oddaná.

STŘÍBRNÁ  ESENCE

Nám dává kvalitu osobnostní vůle, což je touha a vůle žít svůj vlastní život podle sebe a kvalitu uvolnění (relaxace).

ČERVENÁ ESENCE

Tato esence je spjata s tématy matky, díky naší nevědomé touze zažívat blažený stav nám dobře známý z období našeho vývoje v bříšku maminky (z prenatálního období). Tehdy byly naše potřeby naplňovány bez jakéhokoliv úsilí a my jsme zažívali pocit dokonalé jednoty. Nevědomě se chceme do tohoto stavu dokonalé jednoty vrátit a to za vysokou cenu potlačení nás samotných, našich emocí, naší pravdy, našeho vlastního života.
Kvalita červené esence se prolíná do všech oblastí našeho života. Dává nám odvahu a vůli žít svůj vlastní život, sílu vyjadřovat sebe sama a svobodně také prožívat vlastní sexualitu.
Seminář červené esence nám přináší nové vědomí, umožní uvidět ta místa v nás, kde tzv.“negativně splýváme“, tzn. kde jsme identifikováni s matkou, jejími emocemi, jejím vnímáním světa, okolí, s jejím způsobem života. Ukáže nám, kde se dožadujeme lásky matky či rodičů, a směřujeme tento požadavek na své partnery, děti, atd. Toto uvědomění nám pomůže navrátit se k nám samotným, osvobodit se od negativního splývání s rodiči i generacemi a žít svůj život svobodně a naplno.
Prasadam o esenci: Známá jako esence síly, je spojena se schopností být samostatným jednotlivcem. Přináší sílu oddělit se od starých struktur, které už neslouží našemu vývoji a jedinečnosti. Jejími kvalitami jsou vášnivost, nadšení, vitalita, entuziasmus a síla jít do světa plného výzev.

ČERNÁ ESENCE

Nám dává kvalitu pravdy, pravé síly, klidu, míru a nekonečného prostoru. Umožňuje transformovat naše strachy – strach ze života, sexuality, strach ze smrti,z násilí, ze zneužití… Dává nám možnost uvidět manipulaci svoji i druhých, osvobodit se od ní a pocítit svoji pravou velikost.
Prasadam o esenci: Známá jako esence míru. Tato kvalita je o lásce k pravdě a touze po míru. Je to velmi hluboká dimenze vhledu a uvědomění si svého vnitřního mistrovství. Je třeba čelit svým strachům, (zejména strachu ze smrti), uvědomit si svůj pohled na ně a konfrontovat se s hlavními (nejsilnějšími) vrstvami obranného mechanismu (našeho ega).

ZELENÁ ESENCE

Je esencí srdce. Má kvalitu něžně milující lásky, soucitu, odpuštění a léčení. Přináší nám tolik potřebnou lásku, soucit se sebou i okolním světem a odpuštění sobě i druhým. Lásku, kterou hledáme, po které celý život toužíme a kterou vyžadujeme od našich blízkých. Je esencí podporující uzdravování emočních zranění, esencí hlubokého respektu k sobě i existenci. S touto esencí přichází opravdové pochopení pro nás samotné, ostatní i smyslu existence.
Prasadam o esenci: Známá jako esence soucitu. Tato latifa nám dává hluboké pochopení struktury našeho ega a soucítění vůči ní. Soucit a pochopení nám pomáhají jít hlouběji do našich zranění a uzdravit je. Dávají nám schopnost dělat to samé vůči ostatním.

ŽLUTÁ  ESENCE

Nám přináší kvality radosti, hravosti, tvořivosti a extáze. O žlutou esenci jsme přišli proto, že jsme byli učeni žít a brát život příliš vážně. Plnit zodpovědně každodenní povinnosti života. A my jsme tak činili – s tíhou zodpovědnosti, s hrozbou, že zase nebudeme dost dobří. Se žlutou esencí se náš život stává opět lehčím, jsme schopni prožívat věci s nadhledem, lehkostí, znovu prožívat radost z každodenních maličkostí. Učí nás vracet se ke spontánnosti, hravosti a zvědavosti, které tak dobře známe z našeho dětství. Učí nás prožívat život s extází z pocitu vnitřní radosti.
Prasadam o esenci: Známá jako esence radosti. Tato jemná dimenze našeho bytí je jako vnitřní zářící sluníčko a je o naší vrozené schopnosti žít v radosti a zvědavosti. Je to místo, kde odpadnou naše staré negativní sebeobrazy a vážnost a kde znovu získáme svou bezstarostnou nevinnost.
Viac informácii na www.mandira.cz