Kraniosakrálna terapia – kurzy


Kraniosakrálnu terapiu vyučujú:
Nijesh Ulriche Hesse – Nemecko (v strede), Jarka Rinchenbachová a Ing. Mária Turiničová (Zelenáková) – Slovensko (vľavo). Semináre prebiehajú v nemčine s prekladom do českého jazyka (vpravo Karla Hyánková – prekladateľka a kraniosakrálna terapeutka) alebo priamo v slovenskom jazyku. Manuály pre účastníkov sú v českom alebo slovenskom jazyku.
Základom seminárov sú znalosti anatómie a zákonitosti fungovania kraniosakrálneho systému: mozgu, centrálneho nervového systému, viscerokrania, likvoru a tekutín v tele. Tento prvý pilier seminárov vychádza z Upledgerovej kraniosakrálnej terapie. Na našich seminároch je rovnako dôležité praktické precvičovanie ako teoretické znalosti. Veľký dôraz kladieme na to, aby každý praktikant „na sebe pracoval“, aby rozumel, naučil sa vyciťovať a aby zvedomoval sám seba i prístupy k svojej práci. Semináre dopĺňajú precvičovania skľudnenia sa, ponorením sa do ticha, meditáciami, dýchacími technikami a cvičeniami. Aplikovanie a výber týchto techník je obvykle na každom seminári iný, presne podľa individuálnych potrieb konkrétnych účastníkov kurzu. Cieľom je zvýšenie citlivosti, lepšieho vnímania seba ako terapeuta, jasnejšie videnie klienta, jeho systému a potrieb. Toto je druhý pilier seminárov, neoddeliteľný od podstaty Kraniosakrálnej terapie a dialógu s vnútornou múdrosťou tela. Tretím, rovnako dôležitým pilierom seminárov, je pochopenie rôznych prístupov vo vedení terapie. Pochopenie príčin častých chýb niektorých terapeutov, nielen v oblasti Kraniosakrálnej terapie, ktoré opakovaním často vedú k nesprávnym dôsledkom, napr. k prílišnému spoliehaniu sa klienta na terapeuta, závislosti na terapeutovi, k jeho vyčerpaniu a niekedy až k syndrómu vyhorenia terapeuta. Pracujeme so zámerom terapeuta na zdravie klienta a nie iba na odstaňovanie chorôb. Účastníci si na kurzoch prakticky precvičujú a zažívajú rozličné role – terapeut, klient a pozorovateľ, čím získavajú zručnosti facilitátora Kraniosakrálnej terapie. Facilitácia je uľahčovanie vzniku reflexu podprahovými podnetmi. Facilitátor je „uľahčovač“. V našom prípade uľahčovač sebareflexie klienta a komunikácie medzi jeho telom, dušou a duchom. Smeruje terapiu k uvedomovaniu si toho, čo je v tele práve prítomné a vytvára priestor dôvery, v ktorom môže nastať premena k uzdraveniu nielen na tele.

CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK FACILITÁTORA Kraniosakrálnej terapie prebieha v 3 stupňoch.
Viac informácii TU
Prihlásiť sa na seminár

PRE ABSOLVENTOV A ÚČASTNÍKOV VÝCVIKU PONÚKAME:

Možnosť ďalšieho vzdelávania a vzájomného obohacovania sa na víkendových stretnutiach INTERAKTIVNÉHO KRANIA. Tu si môže každý zopakovať práve to, čo potrebuje. Prehĺbiť základné znalosti anatómie i techník, ujasniť akékoľvek nejasnosti, klásť otázky z teórie i praxe. Znovu si v skupine „popracovať“ na sebe. Niekto si oddýchne, zrelaxuje a užije harmonizačného účinku Bodu kľudu, niekto prejde hlbokým procesem Somatoemocionálneho uvoľnenia. Každý môže zdieľať svoje vlastné skúsenosti a zážitky z Kraniosakrálnej terapie s ostatnými účastníkmi a lektormi.
Tieto víkendové stretnutia otvárajú možnosti presahu Kraniosakrálnej terapie do filozofie každodenného života. Každý víkend prináša špecifickú tému.

Viac informácii TU

PRE VŠETKÝCH:

Tí, ktorí chcú urobiť niečo pre seba, pre svoje deti alebo blízkych a zoznámiť sa s Kraniosakrálnou terapiou, sme pripravili dvojstupňové víkendové kurzy „Kraniosakrálna terapia ako nástroj SEBAPOZNÁNIA a SEBAUZDRAVENIA“.
Viac informácii ku kurzom TU
Prihlásiť sa na seminár