Kraniosakrálna terapia ako nástroj sebapoznania a sebauzdravovania

Víkendové kurzy pre hocikoho, kto chce vnímať svoj vlastný rytmus a naučiť sa ako nastoliť rovnováhu vo svojom tele i v duši. Vhodný je pre každého, kto prijal zodpovednosť za seba. Kto chce sám seba lepšie poznať. Kto sa chce opäť spojiť s vlastnou múdrosťou ukrytou v tele a komunikovať s „vnútorným lekárom“. Kto sa chce naučiť nové súvislosti vlastného tela a nové techniky sebauzdravovania. Tiež je určený tým, ktorí doma kraniosakrálne ošetrujú svoje deti a príbuzných, aby lepšie rozumeli a sami na sebe spoznali, čo vlastne robia.

Tématicky sú rozdelené do dvoch stupňov:

1. víkend: Dotyk a rytmus

  • pohľad do anatómie a fyziológie kraniosakrálneho systému
  • dotyk a pozornosť, dotykové načúvanie kraniosakrálneho rytmu
  • still point / kľudový bod – jeho význam, nastolenie v tele ošetrovaného a samonavodenie
  • práca na panvovom pletenci a jeho kĺboch

2. víkend: Rovnováha a živosť

  • opakovanie a prehĺbenie 1. víkendu
  • fascie v tele a ošetrenie tranverzálnych fascií v tele i v hlave
  • ošetrenie miechovej trubice
  • práca na dolnej čelusti a jej kĺboch

Vycvik vedie Jaroslava Rinchenbachová (ČR)
Kurzy prebiehajú cez víkend: sobota 9.00 – 19.00 h. a nedeľa 9.00 – 16.00 h.
viac info: www.zlatyklicek.cz/