MOC VEDOMÉHO DYCHU – 9 zážitkových stretnutí

Dych je to, čo nás spája s telom. Každú sekundu nášho života určuje, či tu ešte budeme alebo nie.
Obsahuje v sebe život a smrť zároveň. Je utajeným zdrojom energie a pomocníkom pri sebarozvoji.
Naučte sa využívať dych vo svoj prospech. Použite ho ako vedomý nástroj na svoj vnútorný rozvoj či fyzické zdravie.
Dychové cvičenia dokážu reorganizovať a preskupovať energetickú konštrukciu človeka, čím ho vedú k tomu, aby liečil sám seba. Veľa o človeku a o jeho živote hovorí spôsob, akým dýcha. Všetci neustále dýchame, je to jednoduché a pritom si neuvedomujeme, že v každom nádychu sa skrýva tajomstvo života a liečenia. Každým nádychom dokážeme prijať a vysielať životnú silu priamo úmerne k tomu, nakoľko si uvedomujeme, že v dychu sa skrýva posvätný zdroj energie. Je to kľúčové pre liečenie nás samých a pre tých, s ktorými prípadne pracujeme.
Dýchacími technikami sa dokážeme liečiť na všetkých úrovniach, posilniť si zdravie, získať energetickú rovnováhu, hlbšie si uvedomovať samých seba.
V októbri začína kurz dýchania, ktorý obsahuje 9 sedení, ktoré sa konajú nedele od 9:00 do 12:00.
Kurz vedie MUDr. Andrea Dubai, PhD., MTPH. Andrea skončila lekársku fakultu v roku 2005 a potom odišla pracovať do Kene a Južného Sudánu. Po návrate z Afriky dokončila výskum o malárii, obhájila titul PhD. a neskôr titul MTPH, obidva v oblasti verejného zdravotníctva. Momentálne pracuje v ambulancii všeobecného lekára v Nitre.
Východným náukám sa po praktickej stránke venuje už viac ako 10 rokov. Svoje skúsenosti opísala v dvoch knihách – Éterické telo (Eugenika 2013) a Kresťanská mystika (voľne stiahnuteľná na webstránke autorky). https://www.andreadubai.sk/

Termíny a témy kurzu:
 
Čo je to dych, múdrosť dychu, začíname dýchať
– kyslík, prána, riadený dych, dych podvedomia, nadvedomia, rozdiel medzi vedomým dýchaním a mechanickým dýchaním,
– praktic.: katarzia, uzemnenie, koncentrácia, vnímanie prirodzeného dychu, spojitosť s emóciami, myšlienkami a telom, jeho polohami.

Dych vo fyzickom tele
– bunkové dýchanie, dych a orgány – najmä pľúca, koža, črevo, efekt dych.vlny (fyzikálny, informačný, energetický), mechanika dychu – dých. svaly, pomocné dých. svaly, stavba hrudníka, stav chrbtice, vrátane polohy a postoja, dýchanie do pľúc – hornej časti, dolnej časti, do brucha; spôsob transportu kyslíka, prány, kyslíkové terapie,
– praktic.: dýchanie do pľúc do hornej časti, dolnej časti, do brucha, riadený dych – na 4 doby, 4-2-4, na 8 dôb, 8-4-8.

Dych a jemnohmotné energie
– sedem brán života ( a smrti); systém drob. energetic. kanálikov nádí – jeho prejavy a pôsobnosť, éterické telo a dych, pránická výživa, na porovnanie systém prijímania prány v tradič. čín. medicíne; dych a vizualizácia, dych v spolupráci so zvukom,
– praktic.: vedenie dychu do éteric. tela, otváranie nádí, predýchavame čakry – na stabilizáciu resp. diagnosticky (nie hlboké čistenie – to by bolo na viac sedení).

Rovnováha vnútorných polarít
– využitie dychu na zachovanie vnútornej rovnováhy: príjem info cez zmysly, proces vyberania v mysli, tvorba energoblokov, nachádzanie protikladov a ich nastavenie do rovnováhy pomocou dychu,
– praktic.: práca s bolesťou al. iným nepríjemným pocitom v tele, práca s energoblokmi pomocou dychu.

Dych a meditácia
– dýchaním sa spájame so sebou, so svojím intímnym priestorom, objavujeme kto sme,
– praktic. Kto som? pozorovanie dychu na špičke nosa resp. v bruchu.

Dych – kľúč k sebauzdraveniu
– vedomé vedenie dychu tam, kde to potrebujeme – na úroveň buniek, tkanív al. orgánov, vedomé využívanie dych. vlny, rytmu, hĺbky a intenzity dychu, vedomé vedenie prány do systému; ako protiklad pri neistote, v stave pozorovateľa necháme dych, aby zašiel tam, kde treba a pozorujeme ho,
– praktic. vedenie prány na nižšie úrovne, uzdravenie duše cez otvorenie idy a pingaly.

Vitalita v dychu
– celistvosť seba samého ako nekonečný zdroj energie vitality, zdroj vitálnych energií v človeku – koreňová čakra, hara centrum v bruchu,
– praktic. práca s dolnými čakrami: 3. čakra – vzťahy a trávenie, 2. čakra – intimita, rod, základná vitálna energia, 1. čakra – ukotvenie v čase a priestore, sebauvedomenie si kto som, kde som, prečo som, pocit domova.

Dych ako obrana a ochrana
– prevencia – práca s telom, programovanie priestoru pomocou dychu, psychické teplo tummo, akútny stav fyzic.telo a éteric. telo- sústredenie na dych ako prostriedok prvej pomoci v stabilizácii stavu, potom meditačná chôdza+riadený dych, emoč. traumy – vizualizácia bezpeč. miesta + dych, farebné predýchavanie čakier, akútny energoblok – striebristý dych, ak ste dosť silní – len sledujte dych počas traumy,
– praktic. spojenie neba a zeme pomocou dychu, predýchavanie čakier a dvíhanie energie nahor pomocou dychu (tibet. náuka o psychic. teple: tummo).

Dych ako komunikačný most: planéta, živly, 5. element
– prána, ktorá všetko prepája, komunikácia so Zemou, Mesiacom, rastlinami, stromami, zvieratami,
– praktic. vedomé dýchanie na 5 elementov, Matku Zem resp. planétu, objavovanie jej sily.

Práca s dychom je silná tranformačná a liečivá technika. Tempo a podtémy sa budú prispôsobovať skupine.
MIESTO – Homolova, Dúbravka
CENA 220 Eur/9 stretnutí
Prihlášky a viac info: krasia.markova@gmail.com, 0903 288 381