SMS – stabilizácia a mobilizácia – napomáha našej chrbtici v každej etape nášho života. Už v dospievaní, najmä u chlapcov, dochádza k prudkému rastu, kedy je chrbtica nečakane zaťažená. Pokiaľ s ňou jej majiteľ nepracuje, neposilňuje a správnym spôsobom necvičí, dochádza k jej deformácii. V dospelosti u žien potom zlé postavenie chrbtice môže mať za následok neplodnosť či komplikované tehotenstvo. Správne cviky s chrbticou bezprostredne po pôrode navracia ženu veľmi skoro do aktívneho stavu, vrátane cvikov pre pohodlné a dlhodobé kojenie. Rovnako súčasný sedavý spôsob života, jednostrannosť fyzickej záťaže a nedostatok pohybu sa výrazne podpisuje na stave našej chrbtice so všetkými dôsledkami, ktoré sa už neprejavujú až v starobe vo forme osteoporózy, zhoršení chôdze, ohýbaní či celkovej tuhosti tela. To všetko sa spätne odráža i v duchovnom a duševnom prístupe k životu.

Princíp a význam cvičení

Série posilňovacích a naťahovacích cvikov pre celé telo. Cvičí sa proti miernemu odporu pružného lana, čím sa dosahuje správna koordinácia svalov celého tela. Nenáročným a efektívnym cvičením sa postupne a nenásilne posilňuje celý svalový korzet. Tým sa dosahuje nielen zdravej funkčnej chrbtice, ktorá sa stáva odolnou proti mechanickým príčinám zaťaženia, ale i plochého bruška, vyrysovanie pásu, nápravy plochých nôh a zrútenej nožnej klenby, uvoľnenie preťažených trapézových svalov, ramenných kĺbov aj.

Filozofia

Prebiehajúca evolúcia nás viac a viac núti narovnávať chrbát, aby sme cez prácu rúk mohli slobodne riadiť kroky svojho života. Naše pretrvávajúce životné postoje bývajú však veľakrát zhrbené, málo sebavedomé, máme pocit, že nás niečo zväzuje, s čím si nevieme rady. Svoje telo tak uvrhujeme do otroctva, pretože ho nútime udržovať už nefunkčné, ustrašené, zväzujúce alebo stiesnené postoje. Potom sú naše svaly a tkanivá nedostatočne prekrvené a málo zásobené kyslíkom. Neuvedomujeme si, že život, ktorý nás potom obklopuje, je priamo úmerný stavu, v ktorom udržujeme svoje telo. Cvičenie je vhodné i pre tých, ktorí už trpia skoliózou alebo artrózou bedrového kĺbu (pred i po operácii totálnej endoprotézy). Funguje ako prevencia mozgovej mŕtvice a srdcovo-cievnych ochorení, osteoporózy, neplodnosti a gynekologických problémov i pri poruchách potencie a pod. Na seminári sa tiež dozviete niečo o význame rovnej a pružnej chrbtice a zdravých životných postojoch na úrovni tela i duše.

Srdečne Vás pozývame na víkendový dvojstupňový seminár „Stabilizácia a mobilizácia chrbtice – SMsystém“ dňa 25.-26.10. 2014 v Penzióne Harmónia.
Prvý stupeň – základná zostava cvikov (25.10.2014, 10:00 – 18:00)
Cvičenie: jednoduché a účinné cvičenia s pružným lanom pre spevnenie svalového korzetu a uvoľnenie kĺbov. Séria posilňovacích a naťahovacích cvikov.
Teória: – funkcie svalového aparátu a vzťahov v ňom
a.. vertikálna stabilizácia, špirálová stabilizácia, svalový disbalans
b.. svaly a tendencie k skracovania, svaly s tendenciou oslabenia,
c.. porovnanie SM systému s iných druhov nápravných cvičení (joga, Pilates, Power joga) a vplyv týchto cvičení na správny rozvoj svalového aparátu
d.. zameranie na krčnú oblasť a hlavu (bolesti, migrény a iné)
Psychosomatika: evolučné trendy vo vývoji chrbtice, význam stavby vzpriamenej chrbtice, jej pevnosť a pružnosť.
Druhý stupeň – rozšírené cvičenia (26.10.2014, 9:00 – 17:00)
Cvičenie: cviky jednou rukou, cviky s opornou tyčou a s nášľapom na podložku, mobilizácia hrudníka a chrbtice
Teória: – hlbšie pochopenie súvislosti vo svalovom systéme pohybového aparátu
– rameno, bedrový kĺb (artróza bedrového kĺbu, vyskočenie platničiek – pred a pooperačné stavy), halux valgus, ploché nohy
– súvislosti s meridiánmi a akupunktúrnymi bodmi
Psychosomatika: emocionálne a mentálne príčiny rôznych odchýlok od správneho držania tela.