SKRYTÁ TVÁR ŽENY
Lektorka:
Martina Janků – www.mandira.name
Organizácia:
Renata Šáfrová (renata.safrova@centrum.cz); mob. +420 732 129 786

Ruka v ruke s vývojom vedomia na našej planéte sa prirodzene otvára a silnie vedomie žien. Tam, kde sme sa vplyvom historických udalostí dištancovali od svojich schopností a vedomostí, a kde sme boli možno nazývané „čarodejnicami“ a boli perzekuované, je ukrytý náš skutočný potenciál. Na ňom v skutočnosti nie je nič „čarodejníckeho“.
Jedná sa o ženskú prirodzenosť. Byť v kontakte so ženskou prirodzenosťou znamená dotýkať sa mystéria života a zároveň byť pevne zakorenená tu na Zemi. Pokiaľ žena vyvážene čerpá z oboch týchto oblastí, prechádza životom v zhode sama so sebou i so životom ako takým. Pokiaľ, len letmo, nahliadneme do minulosti, je nám jasné, že z dôvodov prežitia mnohé ženy svoju ženskú prirodzenosť- svoje jedinečné schopnosti a vedomosti – „skryli pod závoj“. Je čas je opäť „upovedomiť“ a priviesť späť do našich životov, vzťahov, do svojej práce, či už odvetvie, v ktorom sa realizujeme je akékoľvek /zdravotníctvo, umenie, vedenie ostatných, školstvo,…
Na tomto seminári poodhalíme „závoj“, ktorým ženy v minulosti prekryli svoje prirodzené schopnosti a vedomosti. Spoločne sa pozrieme na to, aké sú naše skutočné schopnosti, ako s nimi nakladať, ako ich ďalej rozvíjať a prirodzene uplatňovať vo svojom živote… Aké ovocie nám môžu prinášať, i na to, aké mechanizmy nám bránia tieto schopnosti prejavovať, či už sa jedná o vlastné zábrany, nedôveru v seba alebo obavy z okolia či predsudky spoločnosti…

Aktuálne termíny kurzov:
http://www.mandira.name/