Objavte moc nad svojim telom a životom.

Odborníčka z oblasti biochémie Mgr. Lucia Hronská PhD. nám ukáže, že porozumieť prejavom svojho tela môže každý z nás. Keď im porozumiete, môžete začať vedome meniť výsledný stav.
Pociťujete niekedy vy, alebo vaši blízki energetickú vyčerpanosť, nedostatok radosti, chronické ochorenie, hormonálnu nerovnováhu alebo akýkoľvek iný, nie celkom príjemný stav a prejav vášho tela? A potom zažívate také dni, rozhodnutia a následky? Nemáte niekedy pocit že to nie je fér?   Prečo práve vy? Alebo obavu, či to budete aj vy?
Musím povedať, že to všetko je ale úplne fér. Každý prejav a stav je presne daný určitými zákonitosťami. V tomto zmysle je všetko fér.  Zákonité, nenáhodné. Nefér je ale to, že vás tieto zákonitosti nikto nenaučil. A tak o výslednom stave nemôžete vedome rozhodovať. To ale môžete zmeniť. Poviem vám základné zákonitosti fungovania a ovplyvňovania vášho tela tak, aby ste im porozumeli bez ohľadu na vaše vzdelanie. Ukážem vám súvislosti, ktoré sa zatiaľ neučia ani na najlepších školách, aj keď pre ne máme vedecké dôkazy. A načrtnem aj to, ako stav svojho tela môžete začať vedome meniť vy sami, hneď teraz, nástrojmi ktoré máte úplne dostupné.
Ak máte potrebu a chuť niečo zmeniť, ak máte chuť rozumieť a vystúpiť z neistoty a pocitu bezmoci, prídite.

Prihasiť sa môžete na tel. 0903 288 381, alebo na e-mail: krasia.markova@gmail.com

Mgr. Lucia Hronská PhD. je doktorka biochémie s 10 ročnou praxou vo výskume, ktorá sa z vlastného rozhodnutia dala individuálnou cestou poznávania. Sleduje vývoj Funkčnej Medicíny – nového smeru medicíny, ktorý mení uhol pohľadu na chorobu. Spája vedecké poznatky a technológie so skúsenosťami a múdrosťou tradičných medicín a nachádza tak porozumenie a najmä praktické funkčné riešenie pre chronické stavy nášho tela a následne aj mysle. A to aj v takých prípadoch, ktoré inštitucionálna medicína označuje za neliečiteľné (autoimunitné ochorenia, svalové dystrofie, cukrovku, kardiovaskulárne ochorenia, depresie a prakticky všetky bežné chronické ochorenia). Tieto nové pohľady a objavy vie sprostredkovať veľmi pútavo a najmä zrozumiteľne pre každého, tak, že každý z vás môže porozumieť a začať meniť to, čo sa deje v jeho tele.